Posts

Mrs Chan Cheng Wah nee Chia Gin Tee

Ong Kiam Guan and Yeo Geok Loon

Chia Cheng Jin

Mrs Ang Swee Chiang

Chia Cheng Hoe’s mother

Chia Cheng Hoe's mother in law Lim Yew Gek

Chia Cheng Hoe's immediate family

Chia Cheng Hoe’s father 謝百錕

Mrs Chan Kian Whatt

Chia Cheng Hoe’s grandmother

Chia Cheng Hoe