Pang Cheng Yean and Choo Peck Lian

Pang Cheng Yean and Choo Peck Lian Mr Pang Cheng Yean
Died 8th January 1951
Age 63

Madam Choo Peck Lian 
Died 21st Sep 1967
Age 77 

DEATHS

The Straits Times, 9 January 1951, Page 6
Brothers

Pang Cheng Tee

Pang Cheng Eng

Pang Cheng Siew

Sisters 

Pang Poh Neo

Pang Chit Neo nee Mrs Ho Cheow Hin 
Sons

Pang Leong Chwee

Pang Leong San

Pang Leong Siang


Daughter 

Pang Gek Kim 

Son in law 

Lim Kim San Comments