Tan Seng Kee and Gan Khoon Neo

Tan Seng Kee and Gan Khoon Neo DEATH

Syonan Shimbun, 18 June 1945, Page 2

Sons :
Tan Chin Song
Tan Chin Hock 
Daughters
Tan Sim Neo
Tan Im Neo

DEATH.

Malaya Tribune, 17 April 1926, Page 6
Gan Khoon Neo’s brother is Gan Chong Bin and mother is Tan Swan Neo