Mrs Tan Hong Chuan nee Seet Hin Neo

Mrs Tan Hong Chuan nee Seet Hin NeoIn Loving Memory of
Mrs Tan Hong Chuan
nee Madam Seet Hin Neo
Age 40
Died 23rd Jan 1939

Sons:
Tan Cheng Teong
Tan Cheng Seong
Tan Cheng Yong
Tan Cheng Song
Daughters:
Tan Chye Luan
Tan Chye Lean
Tan Chye Hean