Ang Chin Chia

Ang Chin Chia

IN LOVING MEMORY
OF
ANG CHIN CHIA
DIED 29TH NOVEMBER 1927
AGE 64

THREE SONS
ANG KOK KAH
ANG KOK TIN]
ANG KOK TAN

GRANDSONS
ANG PENG GUAN
ANG PENG KIAT
ANG PENG HOCK
ANG PENG SIEW
ANG PENG CHUAN
ANG PENG LENG