Mrs Tan Cheng Siang nee Wee Kwee Neo

Mrs Tan Cheng Siang nee Wee Kwee NeoIN LOVING MEMORY OF 
MRS TAN CHENG SIANG
NEE MADAM WEE KWEE NEO
AGE 87 YEARS OLD
DIED 30TH NOVEMBER 1972