Mrs Lim Khiam Soon

Mrs Lim Khiam Soon 胡長娘 Madam Oh Tiong Neo

Mr Lim Kim Liang 
Lim Chee Chik 
Lim Geok Choo
Lim Kim Poh 

DEATHS
Syonan Shimbun, 22 February 1944, Page 2


Page 4 Advertisements Column 1

The Straits Times, 11 June 1947, Page 4


Estate of LIM KIAM SOON, Deceased
The Straits Times, 2 March 1949, Page 2Wee Kim Choo
Wee Peck Geok 

Wee Kim Choo