Ang Kim Cheak Family 洪錦雀夫婦


 Ang Kim Cheak Family 洪錦雀夫婦Ang Kim Cheak (Ang Kim Chiak)
Sons : Ang Teow Guan,
adopted son : Ang Hong Geok
Daughters :
Ang Gek Liang (Ang Geok Liang) (Mrs Tan Keong Saik)
Ang Gek Hup (Ang Geok Hup)
Blk 3 B, Plot No 48, 61
Re-interred on 28 Mar 1932In Loving Menory oh
Mr Ang Kim Chiak
Removed from Moulmein Road 
In the year 1932 

Soh Siok Eng
Blk 3 B Plot No 37, 48
Re-interred on 28 Mar 1932


4