Pang Teck Teng, Mdm Ong Jambol and Mdm Koh

Pang Teck Teng (Pang Tek Teng)In Memory of 
Pang Tek Teng
Died 11th Nov 1912
Age 59 (born circa 1853) Mrs Pang Teck Teng nee Mdm Ong, Jambol Mrs Pang Teck Keng nee Mdm Koh Toh Neo In Loving Memory of 
Mrs Pang Teck Teng 
Madam Koh Toh Neo 
Died 30.5.1964
Age 90 (born 1874) 

Comments