Mrs Ang Swee Chian

Mother of Ang Kay Guan, son in law of Chia Cheng HoeIn Loving Memory of
Mrs Ang Swee Chian
nee Madam Tan Cheng Neo (sister of Tan Cheng Watt)
Died September 1936
Age 50
Son Ang Kay Guan
Daughter in law : Annie Chia
Grand daughters 
Alice Ang
Irene Ang
Diana Ang

Ang Kay Guan unfortunately passed away at age of 39 

Ang Kay Guan was nephew of Tan Cheng Watt